Výrobcovia / značky

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Postup pri reklamácii

Kupujúci informuje o reklamácii bez zbytočného meškania predávajúceho.
e-mailom na info@reklamnepredety.online

Predávajúci následne kontaktuje kupujúceho a dohodne si s ním ďalší postup riešenia reklamácie.ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
- Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
- Niektorý výrobcovia uvádzajú hlavne pri atramentových kazetách dobu spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
- Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie (osobné vyzdvihnutie resp. deň doručenia zásielky kuriérom)


- náklady na doručenie reklamácie do sídla predávajúceho hradí v plnej výške kupujúci

- Pri osobnom doručení tovaru neuznávame dodatočné reklamovanie druhu a počtu tovaru.

- V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je Kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.

- Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné chyby (poškrabanie, prasknutie) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.
- Predajca nezodpovedá za chyby tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený po jeho prevzatí, poškodený v dôsledku prevádzkovania v nevhodných podmienkach, vystavený chemicky agresívnemu prostrediu, vysokej teplote elektrickému alebo magnetickému poľu, ak má odstránenú plombu alebo ak bol poškodený živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu alebo nevhodnou obsluhou.

Adresa na zasielanie reklamácii:

 

Marián Ondrejka - Wtrade

 

Mikuláša Dohnányho 817/1A
010 04 Žilina

Copyright 2020 © reklamnepredmety.online